TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Vukoman Stranjančević

Vukoman Stranjančević ka studiuar historinë e letërsisë dhe ka diplomë bachelor dhe master në Departamentin e Letërsisë së Përgjithshme dhe Teorisë së Letërsisë në Fakultetin Filologjik në Beograd. Pas përfundimit të studimeve, ai u angazhua në analizën vizuale të letërsisë feministe, ndërsa organizoi dhe koordinoi një festival të letërsisë me fokus në të drejtat LGBTQ+. Ai punon në fushën e zhvillimit të projekteve kulturore dhe mediale.