Complete Support - Kosovo 2.0

Plotësoni të dhënat tuaja personale më poshtë dhe vazhdoni te pagesa  Premium
  36 €

  Zgjedhur për ty

  Çdo muaj ne do t'ju dërgojmë një listë të përzgjedhur artikujsh mbi një temë, nga mbulimet tona të fundit dhe artikujt të kaluar, me rrëfime nga Kosova, Ballkani dhe më gjerë.

  Mbrapa skenës

  Çdo dy muaj, hyni brenda zyrës së redaksisë dhe shkoni në terren me gazetarët/et tanë/tona. Thellohuni në përmbajtet tona duke mësuar rreth procesit të raportimit dhe disa prej copëzave, që nuk përfundojnë të botuara.

  Galeri

  Çdo muaj, do t'ju dërgojmë një vegëz digjitale me një listë të përzgjedhur me kujdes të fotografive nga artikujt e kaluar dhe të tashëm.

  Rrëfime me zë

  Çdo dy muaj, gazetarët/et tanë/tona do t’i lexojnë artikujt blogs me zë për ju që t’i dëgjoni.

  N’tavolinë me redaksinë

  Duam të dëgjojmë nga ti. Dy herë në vit ne do t’i kërkojmë mendimet dhe idetë tuaja rreth mbulimit, ideve për rrëfime dhe temave.

  Bisedo me K2.0

  Një herë në vit, bashkohu me redaktorët/et dhe gazetarët/et e K2.0 për të biseduar online rreth artikujve tonë të fundit dhe zhvillimet politike apo kulturore në rajon.

  Mbesim të përkushtuar ta përmirësojmë vazhdimisht përvojën tuaj të anëtarësimit dhe t'ju ofrojmë njohuri dhe përmbajtje me vlerë. Mbështetja juaj na ndihmon shumë dhe mezi po presim t’ia fillojmë së bashku këtij udhëtimi emocionues. Pasi të jeni abonuar në HIVE, do të merrni një konfirmim me email nga K2.0 brenda 24 orëve.