Analizë nga qytetet, qytezat dhe fshatrat e Kosovës