Tag: infrastruktura

Në thelb | infrastruktura

Udhëtarët e autobusëve si shijojnë autostradat

Nga - 19.03.2019

Autostradat larg udhëtarëve, larg fshatrave dhe cënuese për kompanitë e autobusëve.