TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Ngadhnjim Avdyli

Ngadhnjim Avdyli është gazetar i stafit të K2.0, i cili kryesisht shkruan për politikë, qeverisje dhe drejtësi sociale. Ai ka kryer gazetarinë në Universitetin e Prishtinës.