TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Adem Ferizaj

Adem Ferizaj është doktorant në Qendrën për Studime Gjinore në Universitetin SOAS të Londrës.