TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Agron Canolli

Agron Canolli është gazetar i pavarur në vitet e fundit, ndërsa nga viti 2016 ka qenë i angazhuar në disa media në Kosovë si gazetar dhe pastaj si redaktor. Ka përfunduar studimet në nivelin Master në Universitetin e Prishtinës për Gazetari dhe Kontakte me Publikun. Si gazetar, ai është i fokusuar në trajtimin e temave socio-politike, sigurisë, drejtësisë dhe të drejtat e njeriut. Agroni është përfitues i ciklit të katërt të Bursës së K2.0 për Gazetari.