TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Agullina Shllaku

Agullina Shllaku studion Shkencat e Web-it dhe Ekonomi & Statistikë në Universitetin Amerikan në Kosovë. Është e pasionuar pas inxhinierisë kompjuterike, të cilën përpiqet ta shfrytëzojë për të zgjidhur probleme që hasim në jetën e përditshme. Agullina është pjesë e programit të praktikës në kuadër të projektit “Inovacioni për Media të Qëndrueshme dhe Angazhim Qytetar” të financuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe të realizuar nga K2.0 dhe Instituti GAP.