Në thelb | virgjëria

Çka është tërë kjo bujë për virgjërinë?

Nga - 06.05.2022

K2.0 shpjegon

Ndoshta ju ka rënë të dëgjoni tregime nga e kaluara e Kosovës për çarçafë të përgjakur që iu janë shfaqur fqinjëve për t’i parë. Jo, nuk po flasim për gjakmarrje, por për një tjetër relikt kulturor po ashtu të vjetruar: fiksimi me virgjërinë e grave. Çarçafët e përgjakur lajmëronin botën se një nuse e sapomartuar kishte rrjedhë gjak natën e saj të dasmës, gjoja si provë se ajo ishte e virgjër.

Anipse kjo praktikë ka dalur prej mode, diskutimi i hapur për idetë rreth virgjërisë ende merret si i turpshëm në shumë vende, që do të thotë, përpos kur ky diskutim bëhet me qëllim që t’i turpërojë vajzat dhe gratë e reja. 

Por çka është virgjëria?

 

 

 

 

Kjo video është prodhuar me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian, si pjesë e projektit “Qytetarë Angazhohuni”, që realizohet nga Kosovo 2.0 në partneritet me Institutin GAP. Përmbajtja e kësaj videoje është përgjegjësi e vetme e Kosovo 2.0 dhe Institutit GAP dhe në asnjë mënyrë nuk mund të paraqes pikëpamjet e Bashkimit Evropian.

Kjo video u mundësua me mbështetjen e Fondit të Vëllezërve Rockefeller (Rockefeller Brothers Fund). Opinionet dhe pikëpamjet e autorëve nuk i pasqyrojnë domosdoshmërisht ato të Fondit.

Pse kjo klauzolë?