TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Anneleen Ghekiere

Anneleen Ghekiere diplomoi në degën e shkencave politike dhe aktualisht studion Marrëdhëniet Ndërkombëtare në Bruksel. Ajo është duke hulumtuar qasjen diferenciale të BE-së karshi Ballkanit.

Pikëpamje | BE

BE-ja vazhdon traditën e tjetërsimit të Ballkanit

Nga - 02.11.2017

Elementet e ballkanizmit janë ende të pranishme në komunikimet me shtetet kandidate.