TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Arnina Beciri

Arnina Beciri ka kryer studimet bachelor për shkenca politike dhe do t’i fillojë studimet e masterit në drejtimin Aksioni Ndërkombëtar Humanitar, në Universitetin e Maltës. Arnina u lind në Gjermani nga prindër shqiptar e gjerman, por jeton në Kanada këto 11 vitet e fundit.