TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Besnik Leka

Besnik Leka punon për CARE International në programin Young Men Initiative (Nisma e Burrave të Rinj), ku ka udhëhequr shumë punëtori me studentë për t’i kundërshtuar rolet tradicionale gjinore. Ai i nisi studimet e nivelit master në degën e sociologjisë në Universitetin e Prishtinës në vitin 2016.