TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Besnik Leka

Besnik Leka punon për CARE International në programin Young Men Initiative (Nisma e Burrave të Rinj), ku ka udhëhequr shumë punëtori me studentë për t’i kundërshtuar rolet tradicionale gjinore. Ai i nisi studimet e nivelit master në degën e sociologjisë në Universitetin e Prishtinës në vitin 2016.

Blogbox | Gjinia

Maska “jem”

Nga - 28.09.2017

Rrëfim për dhuratën që m’u imponua.