TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Betim Zllanoga

Betim Zllanoga është aktivist nga shoqëria civile. Ai ka përfunduar studimet në Universitetin e Prishtinës, drejtimi juridik. Momentalisht mban pozitën drejtor i programeve, në organizatën “People in Need Kosovo”.

Blogbox | Zgjedhjet 2017 | Demokraci

2007 vs. 2017

Nga - 27.05.2017

Të mendoni për disa gjëra para se të votoni.