TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Bojan Cvejic

Bojan Cvejic është korrespodent i K2.0 nga Serbia. Bojan Cvejic ka kryer masters në studime gazetareske në Fakultetin e Shkencave Politike. Ai është gazetar në Danas Daily dhe anëtar i bordit ekzekutiv të Shoqatës së Gazetarëve të Pavarur të Serbisë.