TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Chris Wilson

Chris Wilson është hulumtues dhe drejtor analitik në Dr. Alon Brn-Meir Institute. Ai ka kryer masters në drejtimin e marrëdhënieve ndërkombëtare në The New School në Nju Jork – duke shkruar tezë për lëvizjet sociale në Kosovë – dhe baqellors në drejtimin e politikës në Ithica College.

Pikëpamje | Ekstremizmi

Trump po u jep guxim ektremistëve të krahut të djathtë, [...]

Nga - 16.08.2017

Dënimi i neo-nazistëve është fushë për të cilën duhet të pajtohemi të gjithë.

Pikëpamje | Terror

Luftimi i ekstremizmit të dhunshëm ka rrezik të dështojë

Nga - 03.11.2016

Sipas natyrës dhe përbërjes së vet, përpjekjet kundër ekstremizmit mund ta përshkallëzojnë atë që po kërkojnë ta çrrënjosin.

Shtyp | Ambienti

Realiteti reciklues

Nga - 05.08.2015

Ëndrrat e gjelbra të Kosovës mbesin të parealizuara — tani për tani.