TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Qendra për Gazetari Hulumtuese e Serbisë - CINS

Qendra për Gazetari Hulumtuese e Serbisë (CINS) është një organizata joqeveritare dhe jofitimprurëse e përkushtuar ndaj gazetarisë hulumtuese në përputhje me standardet e njohura ndërkombëtare, përfshirë përdorimin e mjeteve dhe teknikave të reja. Qëllimi i tyre është që vazhdimisht t’iu ofrojnë qytetarëve serbë fakte të rëndësishme për shoqërinë serbe që kanë qenë të pazbuluara ose të panjoura para hulumtimeve të tyre. CINS shpreson që në këtë mënyrë t’i ndihmojë qytetarët të marrin vendime të informuara.