TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Conor Creighton

Shtyp | Imazhi

T’i mbijetosh Kosovës

Nga - 11.07.2011

Është një vend i vështirë dhe në disa zona është i veshur me errësirë, por një shpirt origjinal shkëlqen përmes fytyrave që has në rrugë.