TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Diana Malaj

Diana Malaj është aktiviste e Grupit Ata (Kamëz), veprimtaria e së cilës lidhet kryesisht me të drejtat dhe liritë e njerëzve të periferisë. Ka kryer studimet për shkenca penale në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.