TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Donika Emini

Donika është duke studiuar për Master në Politikë Publike në University of Erfurt. Ajo ka mbaruar studimet në Shkenca Politike në Universitetin e Prishtinës. Fushat e saj të ekspertizës/intereset e hulumtimit janë: Reforma të Qeverisjes Lokale, Menaxhimi i diversitetit në Kosovë. Donika ka punuar si hulumtuese dhe menaxhere e projekteve në IPOL.

Pikëpamje | Politika

Për Kosovën, demokracia mbetet e paarritshme

Nga - 12.06.2020

Vendimi i fundit i Gjykatës Kushtetuese ka nxjerrë binarësh progresin demokratik.