TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Eliza Adriani

Eliza Adriani ka kryer studimet bachelor nё drejtimin Ekonomi Politike nё King’s College London. Ajo tani punon si njё tech startup nё Londёr, megjithatё kohёn e lirё e kalon duke shkruar artikuj qё fokusohen nё shqyrtimin e rrethanave njerёzore.

Blogbox | Feminizmi

A është feminizmi i pajtueshëm me shqiptarinë?

Nga - 08.03.2020

Ndikimi i traditës kundrejt rrymës së feminizmit.

Blogbox | Diaspora

Dating në diasporë

Nga - 20.08.2019

Tё gjesh dashurinё dhe tё sfidosh pritshmёritё.