TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Eliza Adriani

Eliza Adriani ka kryer studimet bachelor nё drejtimin Ekonomi Politike nё King’s College London. Ajo tani punon si njё tech startup nё Londёr, megjithatё kohёn e lirё e kalon duke shkruar artikuj qё fokusohen nё shqyrtimin e rrethanave njerёzore.