TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Erëblina Kaçiu

Erëblina Kaçiu është analiste e të dhënave në një kompani private, me diplomë BA në menaxhment dhe politika publike nga RIT Kosova. E pasionuar pas promovimit të barazisë gjinore, kërkimi i saj përqendrohet në rolin e rëndësishëm që luajnë gratë në sektorin e energjisë së rinovueshme.