TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Shqipe Neziri Vela

Shqipe Neziri Vela është specialiste e sektorit të energjisë dhe praktikuese kundër korrupsionit. Ajo ka mbi njëzet vjet përvojë profesionale me agjenci të ndryshme zhvillimi. Ligjëron Politikat e Energjisë në RIT Kosova dhe është mentore në Rrjetin Global të Grave në Tranzicionin e Energjisë.