TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Shqipe Neziri Vela

Shqipe Neziri Vela është ligjëruese e politikave të energjisë dhe hulumtuese në Qendrën për Energji dhe Resurse Natyrore në RIT Kosovë/Universiteti Amerikan i Kosovës. Ajo është anëtare e bordit të Shoqatës së Grave në Sektorin e Energjisë (AWESK).

Blogbox | Gjinia

Kronikë në gur

Nga - 04.07.2018

Sfidimi i stereotipeve gjinore në sektorin e energjisë