TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Ermin Zatega

Ermin Zatega diplomoi në degën e gazetarisë nga Fakulteti i Shkencave Politike në Sarajevë, ku e kreu edhe Shkollën e Gazetarisë në BBC. Ai më parë ka punuar në shërbimin publik në BiH, por e ka kaluar pjesën më të madhe të karrierës së tij (2006-19) në Qendrën për Gazetari Hulumtuese (Center for Investigative Journalism – CIN) në Sarajevë. Aktualisht punon si gazetar dhe hulumtues i pavarur në fushën e mediave dhe shkencave shoqërore.

Në thelb | BE

Rënia e gjysëm-protektoratit boshnjak

Nga , Nidzara Ahmetasevic - 23.05.2019

Përfaqësuesi i Lartë ka pushtet të pakufijshëm, e nuk e përdorë kurrë.