TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Nidžara Ahmetašević

Nidžara Ahmetašević është ish redaktore rajonale e K2.0. Nidžara ka kryer doktoraturën në drejtimin e asistencës mediale në shtete të pasluftës në Universitetin e Grazit në Austri.  Fokusi i saj si gazetare është në zhvillimin e medias në lidhje me vendet e pas konfliktit, gjuhën e urrejtjes, të drejtat e njeriut, feminizëm dhe migrim.