TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Fatmir Abdyli

Fatmir Abdyli, ka përfunduar studimet në gazetari në Universitetin e Prishtinës. Interesat e tij janë leximi dhe të shkruaj për tema të ndryshme, përpos politikës, ekonomisë dhe luftërave. Preferon të tërhiqet dhe të shikojë brenda vetes.

Blogbox | Rrëfim

Për Kafkën

Nga - 07.07.2017

Në prag të ditëlindjes së njëzetenëntë.