TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Fëllënza Limani

Fëllënza Limani ka përfunduar studimet Master për drejtësi (Master of Laws LLM) në Universitetin e Cambridge në Mbretërinë e Bashkuar  dhe studimet Bachelor për drejtësi (Bachelor of Laws LLB) në Universitetin Kingston në Mbretërinë e Bashkuar. Aktualisht punon si eskperte e jashtme ligjore në Ministrinë e Drejtësisë me fokus të veçantë arbitrazhin ndërkombëtar pranë Avokaturës Shtetërore.  

Pikëpamje | COVID-19

COVID-19 dhe rrëmuja ligjore që duhet ‘vetizoluar’

Nga - 03.04.2020

Si mund t'i qasen bizneset dhe individët krizës së COVID-19 nga një perspektivë ligjore?