TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Fjolla Muçaj

Fjolla Muçaj ka përfunduar studimet baçelor për punë sociale në Universitetin e Prishtinës, nga të cilat vitin e fundit e kreu në Universitetin e shkencave të Aplikuara OTH në Regensburg të Gjermanisë. Atje ka qenë e përfshirë në projekte dhe organizata vullnetare për të drejtat e imigrantëve, veçanërisht për integrimin social të grave dhe fëmijëve imigrantë në shoqërinë gjermane.

Fjolla Muçaj ishte pjesë e programit të mentorimit në kuadër të projektit “Inovacioni për media të qëndrueshme dhe angazhim qytetar” i financuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, që zbatohet nga K2.0 dhe Instituti GAP.