TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Fjolla Shaqiri

Fjolla është edukatore, shkrimtare dhe muzikante e cila jeton në Prishtinë, Kosovë. Si edukatore joformale, ajo punon me rininë kosovare çdo ditë në OJQ TOKA. Si shkrimtare, ajo shkruan poezi dhe blogs për ndjenjat dhe mendimet e saj. Dhe si muzikante, mund ta gjeni duke kënduar dhe i rënë kitarës, e këtë e bënë si mënyrë të shprehjes dhe vetëshërimit, e njëkohësisht i prekë mendjet dhe shpirtërat e audiencës.

Blogbox | Shëndeti mendor

Të gjesh shtëpinë larg shtëpisë

Nga - 28.06.2019

Tregim i rritjes dhe lisave.