TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Hana Xhemajli

Hana Xhemajli është hulumtuese në fushën e politikave shëndetësore globale, me fokus të tanishëm në menaxhimin e pandemive.