TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Hoi Mun Yee

Hoi Mun Yee është praktikant redaksional (verë 2017) në K2.0. Tre muajt e kaluar ai i kaloi në Ballkan duke mësuar për proceset e pajtimit në vende të pasluftës dhe për të drejtat e minoriteteve. Ai është student i gazetarisë (Drake University, Ioua, SHBA) me prejardhje nga Malajzia.