TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Jakob Weizman

Jakob Weizman është gazetar i pavarur nga Danimarka.