TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Jelena Sesar

Jelena Sesar është hulumtuese e Amnesty International për Ballkanin dhe BE-në e bazuar në Londër.