TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Jeton Mehmeti

Jetoni i përfundoi studimet baqellors në Kuala Lumpur, ndërsa masters në Budapest. Ai ka botuar një libër dhe i ka prezantuar shkrimet e tij në disa konferenca ndërkombëtare. Aktualisht punon për GAP Institute.