S`fundmi | Media

KORNIZA RREGULLUESE DHE VETËRREGULLUESE KOMBËTARE KUNDËR GJUHËS SË URREJTJES DHE DEZINFORMIMIT

Nga - 17.01.2022

Fletë e fakteve

 

                   

Programi rajonal “QËNDRUESHMËRIA”: Veprim i shoqërisë civile për të riafirmuar lirinë e medias dhe për të luftuar dezinformimin dhe propagandën e urrejtjes në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi’ zbatohet me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian nga organizatat partnere SEENPM, Albanian Media Institute, Mediacentar Sarajevo, Kosovo 2.0, Montenegrin Media Institute, Macedonian Institute for Media, Novi Sad School of Journalism, Peace Institute dhe Bianet.

Ky artikull është prodhuar me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e tij është përgjegjësi e vetme e Kosovo 2.0 dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian.