TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Joanna Hanson

Joanna Hanson është Drejtoreshë Ekzekutive e OJQ-së New Perspektiva. Më parë ka punuar si redaktore në BBC dhe si analiste hulumtuese në British Foreign and Commonwealth Office.

Pikëpamje | Arsimi

Edukimi mbi historinë e Kosovës ka nevojë për ndryshime

Nga - 09.04.2019

Pse kemi nevojë për një metodologji me shumë perspektiva për ta zëvendësuar parësinë e librit shkollor.