TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Katja Lihtenvalner

Katja Lihtenvalner është gazetare dhe hulumtuese e pavarur me banim në Athinë të Greqisë. Disa nga temat me të cilat merret janë politika, lëvizjet e esktremit të djathtë, migrimi, refugjatët, burgjet dhe sistemi i drejtësisë.