TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Kushtrim Shaipi

Kushtrim Shaipi is the director of IQ Consulting, a Prishtina-based management consulting company, since 2008. He holds an MA in International Policy and Diplomacy from Staffordshire University, and a BA in Political Science/International Relations and European Studies from the American University in Bulgaria. He is also the author of numerous policy analyses and papers on various subjects.

Pikëpamje | drugs

Kosova duhet ta shqyrtojë legalizimin e kanabisit

Nga - 21.10.2019

Legalizimi mund të jetë më i dobishëm sesa qasja e tanishme e penalizimit.