TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Lauren Peace

Lauren Peace është gazetare e cila aktualisht është duke e përfunduar një program 9 mujor të një burse në Kosovë. Punimet e kaluara të saj janë publikuar në Kosovo 2.0, New York Times Opinion, Prishtina Insight dhe USA Today.

Pikëpamje | Barazia gjinore

Rimarrja e rrëfenjës prapa “Reclamation”

Nga - 10.06.2019

Instalacioni për të cilin me gjasë keni diskutuar…

Blogbox | Terror

Reagim ndaj terrorit

Nga - 04.07.2016

Arsyeja pse jam e gatshme t'i shfrytëzojë mundësitë e mia.