TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Leart Jusufi

Leart Jusufi ka përfunduar studimet bachelor në shkenca politike në Kolegjin Universum dhe është duke i kryer studimet juridike në Universitetin e Prishtinës. Ai ka qenë bursist në programin e gazetarisë në kuadër të projektit “Mbështetja e Luksemburgut për shoqërinë civile në Kosovë”, i cili është financuar nga Qeveria e Dukatës së Madhe të Luksemburgut dhe është menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF). Learti është përfitues i programit Bursa në Gazetari për të Drejta të Njeriut (cikli 2020)