TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Leonida Molliqaj

Leonida Molliqaj ka përfunduar studimet e sociologjisë në Universitetin e Prishtinës. Ajo është gazetare tek Qendra Kosovare për Gazetari Hulumtuese (QKGH), e specializuar në hulumtimet për korrupsion, barazi gjinore dhe çështje sociale. Ajo është shpërblyer me çmime të ndryshme për punën e saj nga organizata jo-qeveritare, organet e OKB-së, Komisioni Evropian dhe Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës (AGK). Leonida është është përfituese e programit të K2.0, Bursa në Gazetari për të Drejta të Njeriut (cikli 2019).

Bursa | Bursa në Gazetari për të Drejtat e Njeriut

Mungesa e sigurisë ushqimore në Kosovë kërcënon shëndetin [...]

Nga - 10.12.2019

Për shkak të kontrollit të dobët helmohen qindra njerëz në vit.

Në thelb | Ngacmimi Seksual

Përpjekja e zorshme për të luftuar ngacmimet në universitet

Nga - 31.10.2019

Betejat e brendshme për të mbrojtur studentët dhe stafin.

Në thelb | Barazia gjinore

Mohimi i të drejtave riprodhuese

Nga - 05.06.2018

Shëndeti i grave gjerësisht i shpërfillur.