TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Leonida Molliqaj

Leonida Molliqaj është gazetare hulumtuese në Qendrën Kosovare për Raportim Investigativ (Preportr), i cili operon brenda organizatës Çohu!. Gjatë punës së saj si gazetare, ajo ka adresuar tema të ndryshme sociale dhe ka hulumtuar në fushën e anti-korrupsionit.

Në thelb | Shëndeti | Barazia gjinore

Mohimi i të drejtave riprodhuese

Nga - 05.06.2018

Shëndeti i grave gjerësisht i shpërfillur.