TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Lum Gashi

Lum Gashi është gazetar në Klan Kosova, ku mbulon fushën e edukimit, kulturës dhe artit. Ka mbaruar studimet për gjuhë dhe letërsi angleze në Universitetin e Prizrenit. Lumi është përfitues i programit Bursa në Gazetari për të Drejta të Njeriut (cikli 2020)