TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Lyra Goga

Një dashamirëse e përhershme e letërsisë, Lyra Goga ka diplomuar në Gjuhë dhe Letërsi Angleze në nivelin Bachelor dhe Letërsi Angleze në nivelin Master. Lyra beson fuqishëm se përmes artit mund të ndryshojmë botën, fjalë pas fjale ta bëjmë atë vend më të mirë. Aktualisht është studente e doktoratës në Fakultetin e Filologjisë, Progami Letërsi.