TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Matthew Brunwasser

Matthew Brunwasser është gazetar i pavarur, me banim në Stamboll, i përqendruar në çështjet ndërkombëtare, të drejtat e njeriut dhe gazetarinë hulumtuese. Ai jeton në rajon qe 10 vjet.

Shtyp | Religjioni

Jam femër, edhe unë falem

Nga - 21.05.2012

Autoritetet fetare të Stambollit kanë nisur një projekt ambicioz për t’i bërë 3.100 xhamitë e qytetit më të përshtatshme për femrat