TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Nela Porobić Isaković

Nela Porobić Isaković është feministe, aktiviste dhe hulumtuese që i shqyrton pasojat sociale, politike dhe ekonomike të proceseve të rindërtimit dhe rimëkëmbjes pas konfliktit në Bosnje dhe Hercegovinë.