TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Nicholas Kulawiak

Nicholas Kulawiak është redaktor i gjuhës angleze në K2.0. Ai ka përfunduar studimet master në Studimet Euroaziatike, Ruse dhe të Evropës Lindore nga Universiteti Georgetown, si dhe mban diplomë bachelor në Histori dhe Politikë nga Universiteti i Puget Sound.