TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Nick Ames

Nick Ames është gazetar që shkruan për gazetën The Guardian në Londër dhe është i specializuar për futboll. Ai e viziton Kosovën rregullisht qysh nga viti 2014, ku veç të tjerash ka ndjekur progresin e përfaqësueses së vendit.

Në thelb | Shtyp | SHPRESË

Kur sporti thyen barriera

Nga - 23.07.2020

Mundësia e Ilija Ivić-it në fushëlojë është edhe gjasë për shërim kulturor.

Sport | Monografi

Pas hapave të kampioneve

Nga - 16.03.2017

Derisa përfaqësuesja e futbollit të grave zhvillon ndeshjet e para të karakterit garues, ato mund të frymëzohen nga dy superyjet e lojërave evropiane.