TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Nita Guri

Nita Guri është e sapodiplomuar në RIT Kosovë me BA në Politikat e Energjisë, Menaxhimit dhe Sipërmarrjes. Interesat e saj kërkimore përfshijnë rolin e grave në energji dhe tema e saj e diplomës u përqëndrua në pabarazinë gjinore në institucionet e energjisë të Kosovës. Ajo është asistente financiare në një kompani private dhe është anëtare e Shoqatës së Grave në Sektorin e Energjisë në Kosovë.