TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Nora Nimani Musa

Nora Nimani Musa është kandidate për doktoratë në Universitetin e Lubjanës, Slloveni, dhe punon në zyrën e Këshillave Amerikane për Arsimin Ndërkombëtar në Kosovë. Aktualisht, po  kryen hulumtim në kuadër të Bursës Kosovare për Hulumtim dhe Analizë që mbështetet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur.