TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Paul Caruana Galizia

Paul Caruana Galizia është një bursist në Shkollën Ekonomike të Londrës (London School of Economics), në Departamentin e Historisë Ekonomike.