TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Raba Gjoshi

Raba Gjoshi ka përfunduar studimet master për Politikën e Konfliktit, të Drejtat dhe Drejtësinë në Universitetin e Londrës SOAS dhe është trajtuar si psikologe klinike. Ajo është ish-drejtore e zyrës së Nismës së të Rinjve për të Drejtat e Njeriut në Kosovë dhe ka punuar me organizata të tjera lokale dhe ndërkombëtare.